RUP Centrum

Om de burger te betrekken bij de opmaak van het RUP in het centrum, stippelden ze een wandeling uit langs de voornaamste plekken. Op 9 plaatsen in het centrum kan je borden vinden waarop telkens een situatieschets en een aantal vragen staan. Groen Merchtem trok ook zijn wandelschoenen aan en dacht mee over de toekomst. Hoe zien wij het centrum evolueren? Dat ondek je hieronder.

Wat is onze visie voor het RUP centrum?

Hieronder kan je per bord van de wandeling onze visie vinden.

Bord 1: Nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan

Bord 2: Centrumgebied

Bord 3: Woongebied

Bord 4: Groenstructuur

Bord 5: Parking 2.0

Bord 6: Watergevoelig gebied

Bord 7: Wonen aan het park

Bord 8: Hoekperceel

Bord 9: Erfgoed

Hoe kan je zelf je mening geven?

Surf naar www.merchtem.be/merchtemcentrum en daar kan je bord per bord je mening geven. Dit kan nog tot 7 februari!