RUP Centrum Bord 6: Watergevoelig gebied

19 Januari 2021

RUP Centrum Bord 6: Watergevoelig gebied

(link naar grotere versie van het bord) Hier moeten we heel duidelijk in zijn. In deze zone kunnen we enkel beton toelaten indien de wateropvangcapaciteit wordt gegarandeerd! Er moeten voldoende garanties zijn dat toekomstige watersnood voor omwonenden maximaal vermeden wordt. Bovendien moet de ingenomen groene ruimte ergens anders gecompenseerd worden.  De Molenbeek terug openmaken, daar pleiten we met Groen Merchtem al langer voor. De strikte voorwaarde is natuurlijk dat de omwonenden hiervan geen wateroverlast ondervinden. Er is een toereikende waterbuffer nodig, die eventueel  in samenwerking met Natuurpunt kan worden aangelegd. Natuurpunt heeft enorm veel ervaring met het creëren van poelen en vijvers. Zo kan die natte weide omgetoverd worden tot een waardevolle biotoop. De beek hoeft ook niet vlak langs de straat te blijven lopen. Een deel van het terrein kan eventueel dienen voor onverharde parkeerplaatsen met waterdoorlatende bodem. Naast de beek voorzien we dan een wandelpad dat aansluit op het pad verderop naast de beek. richting Langevelde. We herhalen het nogmaals. Geen beton zonder dat men kan garanderen dat het water voldoende opgevangen kan worden. Met deze garanties zou men inderdaad in deze zone in de hoogte kunnen bouwen om de watergevoeligheid te compenseren. Tot 5 bouwlagen hoog vinden we echter ook te ver gaan. Maximaal 4 bouwlagen, zoals de omliggende blokken en wijken, lijkt ons eerder correct. Door het parkje openbaar te houden trekt men slim de groene long van de kerkvijver nog wat door.