Home

Actueel

Mobiliteit, het kan anders! De alternatieven voor de auto worden nog niet ten volle benut. En het beleid rond de wagen zelf, daar is nog heel wat verbetermarge. Op het vlak van parkeren bijvoorbeeld. Iedereen die een auto bezit, doet het haast dagelijks, regelmatig met de nodige frustratie. Enerzijds omdat beleidsmatig niet altijd de juiste beslissingen worden genomen. Anderzijds omdat...

Windturbines langs een hoogspanningslijn in Mollem

“Natuurlijk is Groen voorstander van energie uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind en water”, steekt voorzitter Wim Van de Velde van wal. “Maar dat betekent niet : om het even wat, om het even waar en op om het even welke manier.”

 

Het voorstel dat Aspiravi naar voren schuift, is een verdedigbaar compromis tussen het technisch haalbare en de...

Doorheen zijn 28-jarige loopbaan als tuinbouwer begon het bij Luc steeds meer te knagen : de klassieke land- en tuinbouwbedrijven voeren een langgerekte uitputtingsslag met de bodem waarop fruit en groenten geteeld worden. “Biologische landbouw is helemaal niet abnormaal”, steekt Luc van wal. “Je laat gewoon de natuur haar werk doen”.

 

 

Luc volgde cursussen...