Programma gemeenteraadsverkiezingen 2018

 

Mobiliteit en verkeersveiligheid

een autoluw centrum met plaats voor fietsers, voetgangers en veel groen.

Een bondige samenvatting van het programma van Groen Merchtem rond mobiliteit :

parkeren :

 • professionele aanpak i.p.v. loodgietersmentaliteit
 • opmaken van een parkeerbalans : vraag en aanbod
 • parkeren bij voorkeur aan de rand van het dorp, op wandelafstand van winkels, scholen, administratie
 • parkeerplaatsen weghalen in het centrum (geen 'drive-in bakker')
 • parkeerplaatsen voor fietsers i.p.v. auto's

doorgaand verkeer uit het centrum halen

 • doel : centrum veilig en comfortabel bereikbaar voor voetgangers en fietsers
 • selectief eenrichtingsverkeer
 • selectieve aanpassingen aan voorrangsregels (Spiegellaan, Kalkoven, Burchtlaan)

fietsinfrastructuur

 • veilige fietsstallingen
 • goed onderhouden fietspaden en trage wegen
 • gemengd verkeer in het centrum : zone 30 en zonder fietspaden
 • wijkstraten met weinig en traag autoverkeer

openbaar vervoer

 • frekwentere verbindingen, aansluiting trein / bus

 

specifiek voor Brussegem:

 • veilige oplossing Rinkeling
 • selectief eenrichtingsverkeer : Dorpstraat, Drinkeling

Energie

op naar een klimaatneutraal Merchtem

Het gemeentebestuur geeft het goede voorbeeld

 • Zonnepanelen en/of groendaken op alle openbare gebouwen
 • Investeren in doorgedreven isolatie van openbare gebouwen
 • CNG, electrische en hybride dienstwagens
 • Omschakeling op LED (straat-)verlichting

De gemeente stimuleert burgerinitiatieven rond hernieuwbare energie

 • Zonnedelen : zonnepanelen op huurwoningen of rijwoningen worden gefinancierd door de bewoners of naaste buren
 • Kleinschaligere windturbines waar wettelijk mogelijk en economisch rendabel

De gemeente stimuleert klimaatmaatregelen

 • Subsidie voor groendaken en tegeltuinen

Sociaal beleid in Merchtem

De absolute topprioriteit voor Groen: iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan

1 op 5 Belgen lopen vandaag een armoederisico. Ook in Merchtem zitten meer dan 10% mensen aan de armoedegrens. Dit is voor Groen onaanvaardbaar. Het gaat niet alleen om voldoende geld hebben, maar ook en vooral over kansen krijgen. Kansen op een degelijke betaalbare woning, een job, een hobby, een sociaal netwerk en op ondersteuning om die kansen te kunnen grijpen. Naast een sterke financiële ondersteuning voor mensen die het moeilijk hebben, moet er in alle domeinen aandacht zijn voor hen.

Daarom:

 • nog verder zetten en verder ontwikkelen van de laagdrempelige vrijetijdsparticipatie: cultuur, sport, jeugdbeweging
 • meer en beter toegankelijke kinderopvang
 • betaalbare plaatsen in rusthuis en assistentiewoningen
 • voldoende plaatsen in de scholen zodat kinderen niet naar een verre school moeten trekken
 • energiepremies voor huurwoningen
 • nog meer mensen in armoede zelf betrekken bij het beleid (rond scholen, mobiliteit …) zodat men beter zicht krijgt op vaak onzichtbare drempels. Zelf in de wijken op zoek gaan naar zorgnoden en verborgen armoede en zo sociaal beleid maken van ons lokaal beleid.