Programma gemeenteraadsverkiezingen 2018

 

Mobiliteit en verkeersveiligheid

een autoluw centrum met plaats voor fietsers, voetgangers en veel groen.

Een bondige samenvatting van het programma van Groen Merchtem rond mobiliteit :

parkeren :

 • professionele aanpak i.p.v. loodgietersmentaliteit
 • opmaken van een parkeerbalans : vraag en aanbod
 • parkeren bij voorkeur aan de rand van het dorp, op wandelafstand van winkels, scholen, administratie
 • parkeerplaatsen weghalen in het centrum (geen 'drive-in bakker')
 • parkeerplaatsen voor fietsers i.p.v. auto's

doorgaand verkeer uit het centrum halen

 • doel : centrum veilig en comfortabel bereikbaar voor voetgangers en fietsers
 • selectief eenrichtingsverkeer
 • selectieve aanpassingen aan voorrangsregels (Spiegellaan, Kalkoven, Burchtlaan)

fietsinfrastructuur

 • veilige fietsstallingen
 • goed onderhouden fietspaden en trage wegen
 • gemengd verkeer in het centrum : zone 30 en zonder fietspaden
 • wijkstraten met weinig en traag autoverkeer

openbaar vervoer

 • frekwentere verbindingen, aansluiting trein / bus

 

specifiek voor Brussegem:

 • veilige oplossing Rinkeling
 • selectief eenrichtingsverkeer : Dorpstraat, Drinkeling

Wonen en ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening, woonbeleid, milieu en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Groen is voorstander van een creatieve verdichting van de dorpscentra. Bestaande woningen kunnen worden opgesplitst en eventueel verhoogd - maar met behoud van minstens evenveel groen, ook in de centra. Hoogbouw is echt niet nodig.

Eventuele nieuwe projecten worden best gerealiseerd vlak bij openbare vervoersknooppunten, zodat het aantal auto's per woning kan beperkt worden. Parkeren doe je niet (of zo weinig mogelijk) op straat.

Merchtem

 • stimuleert alternatieve woonvormen zoals co-housing en kangoeroewoningen
 • maakt een eind aan de jarenlange achterstand op de bouw van sociale woningen
 • legt (markt)pleinen opnieuw aan, met bomen en groene elementen i.p.v. eentonige verharde oppervlaktes.
 • verbiedt het bouwen in overstromingsgevoelige gebieden.

Energie

op naar een klimaatneutraal Merchtem

Het gemeentebestuur geeft het goede voorbeeld

 • Zonnepanelen en/of groendaken op alle openbare gebouwen
 • Investeren in doorgedreven isolatie van openbare gebouwen
 • CNG, electrische en hybride dienstwagens
 • Omschakeling op LED (straat-)verlichting

De gemeente stimuleert burgerinitiatieven rond hernieuwbare energie

 • Zonnedelen : zonnepanelen op huurwoningen of rijwoningen worden gefinancierd door de bewoners of naaste buren
 • Kleinschaligere windturbines waar wettelijk mogelijk en economisch rendabel

De gemeente stimuleert klimaatmaatregelen

 • Subsidie voor groendaken en tegeltuinen

Sociaal beleid in Merchtem

De absolute topprioriteit voor Groen: iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan

1 op 5 Belgen lopen vandaag een armoederisico. Ook in Merchtem zitten meer dan 10% mensen aan de armoedegrens. Dit is voor Groen onaanvaardbaar. Het gaat niet alleen om voldoende geld hebben, maar ook en vooral over kansen krijgen. Kansen op een degelijke betaalbare woning, een job, een hobby, een sociaal netwerk en op ondersteuning om die kansen te kunnen grijpen. Naast een sterke financiële ondersteuning voor mensen die het moeilijk hebben, moet er in alle domeinen aandacht zijn voor hen.

Daarom:

 • nog verder zetten en verder ontwikkelen van de laagdrempelige vrijetijdsparticipatie: cultuur, sport, jeugdbeweging
 • meer en beter toegankelijke kinderopvang
 • betaalbare plaatsen in rusthuis en assistentiewoningen
 • voldoende plaatsen in de scholen zodat kinderen niet naar een verre school moeten trekken
 • energiepremies voor huurwoningen
 • nog meer mensen in armoede zelf betrekken bij het beleid (rond scholen, mobiliteit …) zodat men beter zicht krijgt op vaak onzichtbare drempels. Zelf in de wijken op zoek gaan naar zorgnoden en verborgen armoede en zo sociaal beleid maken van ons lokaal beleid.
 • blijvende aandacht voor eerlijke handel.

We verzetten ons tegen een dogmatische privatisering van OCMW-diensten.

 

Transparant bestuur

Toegankelijk en openbaar

 • Merchtem waardeert diversiteit en inclusie.
 • Toegankelijkheid : een mobiel (sociaal) loket doet de deelgemeenten aan
 • Volwaardige adviesraden
 • Afschaffing Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB)
 • Een echt gemeentelijk informatieblad, verspreid in alle bussen
 • Geen belangenconflict (bv. met vastgoedkantoren)

 

Milieu

Een ambitieus milieubeleid

De gemeente werkt het klimaatplan bij en speelt een voortrekkersrol in de regio.

Ze heeft in het bijzonder aandacht voor:

 • Gezonde lucht
 • Propere beken
 • Zwerfvuil aanpakken

Ze steunt initiatieven voor een groene en gezonde leefomgeving, bij voorbeeld :

 • Groendaken en tegeltuinen
 • Groene begraafplaatsen
 • 1000 bomen in Merchtem
 • Operatie Steenbreek

Ze activeert de Milieu- en Natuurraad.

Financieel

Gezonde financiën ondersteunen het beleid, ze zijn geen doel op zich.

De gemeente publiceert haar budget (meerjarenplanning en jaarrekening) on-line, met toelichtingen omtrent de impact van beleidskeuzes en wijzigingen t.o.v. het oorspronkelijke budget.

De gemeente faciliteert crowdfunding en wijkbudgetten voor specifieke projecten.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren