RUP Centrum Bord 3: Woonstraten

16 Januari 2021

RUP Centrum Bord 3: Woonstraten

(link naar bord in groter formaat) Het parkeerbeleid moet integraal aangepakt worden en niet locatie per locatie. Het gemeentebestuur moet zich afvragen welke wagens het wil laten parkeren en waar. Algemeen zou men alleen in écht autoluwe straten mogen parkeren. In alle andere straten moet men parkeren zoveel mogelijk vermijden en verwijzen naar grote parkings in de buurt. Als gratis straatparkeren nog toegelaten wordt in het centrum, dan maximum 30 minuten. Groen Merchtem is ervan overtuigd dat parkeren betalend maken, ook voor inwoners, een zeer groot effect zal hebben op de leefbaarheid en de mobiliteit in het centrum. De grote parkings langs de rand van het centrum, bv Dendermondestraat, Sporthal, Kerkhof, moeten dan wel gratis blijven.  Groen Merchtem vindt de semi-publieke tuin een geweldig idee. Als we de zone aanduiden over de hele lengte van ongeveer 15m breed, dan krijgen we daar een unieke kans om alle tuinen te verbinden en kinderen samen te laten spelen. Er zijn wel wat praktische vragen. Gaan de eigenaars akkoord? Als er bijvoorbeeld in het midden 2 eigenaars zijn die niet mee willen doen, gaan die dan onteigend worden? Waar is de toegang tot de tuin? Mocht deze tuin er komen, eventueel inclusief een goede aansluiting met het Lijsterbespark, dan kunnen we echt spreken van een prachtige groene corridor! Een alternatief voor de tuin is natuurlijk de leefstraat. Bijvoorbeeld een volledig autovrije Langensteenweg waar kinderen vrij kunnen spelen. Deze straat is ook een belangrijke verbindingsas van trage wegen en fietswegen. Deze oplossing zou minder groen zijn, maar niettemin de leefbaarheid ten goede komen.