RUP Centrum Bord 8: Hoekperceel

21 Januari 2021

RUP Centrum Bord 8: Hoekperceel

Wel willen we erop wijzen hoe belangrijk het is om op het nog steeds gevaarlijke kruispunt het overzicht te kunnen bewaren.

(link naar een groter formaat van het bord)

Als Groen Merchtem zijn we volledig akkoord met de bedenkingen/suggesties die op het bord geformuleerd staan. Aangezien het RUP eerder een visie is dan een plan, is het beter niet te concreet beschrijven wat wel of niet mag voor dit ene pand specifiek. Beter is het om dit te verwerken in een verordening of projectzone die sneller aangepast kan worden en dus ook sneller kan inspelen op veranderende verwachtingen van de bevolking. 

Wel willen we erop wijzen hoe belangrijk het is om op het nog steeds gevaarlijke kruispunt het overzicht te kunnen bewaren. Dus niet de hele hoek volbouwen zoals dat aan de overkant van de straat gebeurd is. Op die manier vermijden we ook het Manhattan-effect, met hoge gebouwen vlak aan de straat. Een optie zou bijvoorbeeld zijn om trapsgewijs naar achter te bouwen. En mocht het gelijkvloers uit een polyvalente/culturele zaal bestaan, eventueel half ingegraven, dan krijgt het geheel ook een belangrijke plek in het sociaal weefsel van onze gemeente.