RUP Centrum Bord 1: Nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan

15 Januari 2021

RUP Centrum Bord 1: Nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan

(link naar bord in groter formaat) We beginnen bij het begin. Groen Merchtem vindt het zéér positief dat het gemeentebestuur de burgers betrekt in het ontwerp van het RUP. Mooie en belangrijke participatie in een dossier dat het uitzicht in Merchtem gaat bepalen. Een RUP is geen uitgewerkt plan, maar wel een visie op lange termijn. Wij vinden het dan ook belangrijk om onze visie over het toekomstige uitzicht van Merchtem te delen. Maar niet enkel het uitzicht is belangrijk. Wij kunnen ons moeilijk uitspreken over het uitzicht zonder precies te weten welke inhoud erachter schuilt. Wat is er mogelijk in welke zone? Zijn er rondom de nieuwe groenzones ook de nodige mogelijkheden voor horeca en bedrijvigheid of betreft het enkel een woonzone? Naar verluidt zou er in het RUP meer aandacht zijn voor groen en verkeersveiligheid. Maar daar is weinig van te zien op de panelen die men nu heeft geplaatst. Groen Merchtem is blij met de geboden participatiemogelijkheden, maar vraagt het bestuur om daarnaast rekening te houden met o.a. de mobiliteitsproblematiek. Bovendien is voor ons ook het volgende principe erg belangrijk: “Over de hele zone mag er netto geen m² beton bijkomen.“ Iedere extra m² gestort beton moet gecompenseerd worden door dezelfde oppervlakte ergens anders open te breken en kans te geven aan groen om te groeien.