Onze Standpunten - Mobiliteit

19 Juni 2020

Onze Standpunten - Mobiliteit

MERCHTEM CENTRUM ÉCHT AUTOLUW

We organiseerden een infoavond over de mobiliteit in Merchtem. De conclusie voor Merchtem centrum was eenvoudig: er is te veel onnodig verkeer op de baan. Grondig investeren in fietsinfrastructuur zal ervoor zorgen dat mensen minder de wagen nemen voor kleine verplaatsingen. Maar het mag meer zijn. De twee gewestwegen in het centrum kunnen wat ons betreft gerust geknipt worden. Die wegen kunnen ingericht worden voor gemengd verkeer. Voetgangers met kinderwagens en rolstoelgebruikers hoeven niet uitsluitend meer op smalle, hobbelige voetpaden. Fietsers kunnen ook veilig op de rijbaan. Alle parkeerplaatsen en parkings in het centrum blijven bereikbaar én er zal veel meer ruimte komen voor terrasjes, pleintjes, bankjes …

Zijn we gek? Neen, het lukt ons elke woensdagvoormiddag om het verkeer uit het centrum te houden, zonder files. Meer nog, het is zelfs de tijdelijke maatregel die het gemeentebestuur heeft uitgevaardigd om de Horeca te doen heropleven na de coronacrisis. Waarom niet permanent?

Bovendien is knippen niet eens zo gek duur. Doorgaand verkeer kan rond het centrum rijden in een zone 30 met voldoende verkeersremmers. Wat we niet willen? Zware investeringen in een ringweg voor doorgaand verkeer zonder in te grijpen op de gewestwegen. Dat zal alleen maar meer verkeer aantrekken! Kijk naar het drukke verkeer in Wolvertem. Ongezond en onaangenaam, ondanks de ringweg rond het centrum. Laten we stoppen met geld uit te geven aan onnodige infrastructuurwerken en beginnen met investeren in een Merchtem voor mensen.

EINDELIJK VEILIG FIETSEN ÉN FIETSPARKINGS

Zowat heel Merchtem kleurt rood als het gaat over veilig fietsen. Zeker in centrum Merchtem is een fietspad ver zoek. Met een echt autoluw centrum is de helft van het probleem al opgelost. Maar er is ook nood aan de aanleg van fietspaden, suggestiestroken, fietsstraten … Dat kost geld, maar er is dan ook een inhaalbeweging van 18 jaar nodig.

Mogen we ook vragen om voldoende fietsparkings te voorzien? Hoeveel? Per straat minstens zoveel fietsparkings als er parkeerplaatsen voor wagens zijn. Dat valt best mee, gezien er zes fietsparkings op één parkeerplaats passen. Elke grote fietsparking krijgt bovendien zijn eigen fietspomp. Kleine investering; wereld van verschil.

BETER PARKEREN = MEER RUIMTE VOOR LEUKERE DINGEN

Niemand durft het te zeggen, maar parkeren op de openbare weg is niet gratis. Het kost de gemeenschap veel geld aan verhardingen en onderhoud. Belangrijker nog: je kan er veel leukere dingen mee doen. Daarom willen we werk maken van een degelijk parkeerbeleid waarin we burgers stimuleren hun auto in de eigen garage of op grote buurtparkings te plaatsen. Er moet daarom ook geïnvesteerd worden in de aankoop van gronden voor het inrichten van nieuwe buurtparkings. De vrijgekomen ruimte in de dorpskernen vullen we graag in met pleintjes, openbaar groen, fietsparkings …

STOP HET SLUIPVERKEER

De vele zijwegen die aansluiten op de gewestwegen kreunen tijdens de spits onder het sluipverkeer. Ook hier willen we moedig knippen in straten zodat doorgaand verkeer onmogelijk wordt. Bewoners zullen beperkt moeten omrijden, maar krijgen een autoluwe, speelvriendelijke en fietsveilige straat in de plaats.

AUTODELEN OMDAT HET NODIG IS

Het is een modewoord geworden, maar we kunnen het belang ervan niet genoeg benadrukken. Veel mensen kunnen hun tweede auto missen als ze af en toe met een deelauto kunnen rijden. In het centrum van Merchtem kunnen we gerust enkele deelauto’s voorzien. Waarom niet zoals in Londerzeel, waar ze de auto’s van de gemeente in het weekend beschikbaar stellen als deelauto?