Onze Standpunten - Sociaal Merchtem

14 Augustus 2020

Onze Standpunten - Sociaal Merchtem

Tenslotte het thema meest de meeste voorstellen, Sociaal Merchtem. En dat hoeft niet te verwonderen, want dat is toch uiteindelijk wat we met zijn allen willen, samen leven?

MERCHTEM VOOR IEDEREEN – SNELLOKET IN BRUSSEGEM EN PEIZEGEM

De gemeente introduceerde het snelloket in het centrum. Zeer handig, maar niet zo bereikbaar voor inwoners van Brussegem en Peizegem zonder auto of die slecht te been zijn. Om de gemeentelijke diensten voor iedereen toegankelijk te maken, wil Groen dat er minstens één dag in de week een snelloket voorzien wordt in de buurtgemeenten.

LOKALE VRIJWILLIGERSNETWERK – LOKALE MUNT

We willen werk maken van een vrijwilligersnetwerk dat zich kan inzetten om voor Merchtemnaren te zorgen die dat nodig hebben. Zo bijvoorbeeld voor beperkt tuinonderhoud te doen bij ouderen die dat niet meer zelf kunnen en graag nog een babbeltje willen doen. Iedereen kan vrijwilliger zijn, ook werkzoekenden en vluchtelingen. Zo breiden ook zij het eigen netwerk uit en kunnen ze de taal onderhouden. We kunnen bovendien werken met lokale muntsysteem waarbij mensen een sociaal kapitaal opbouwen en dat kunnen inzetten als ze dat willen.

BURGERBUDGET EN BURGERPARTICIPATIE

Klinkt misschien goedkoop, maar we weten dat burgers meer zelf met eigen initiatieven komen als ze hun budget in eigen beheer hebben. Een proefproject in Merchtem kan geen kwaad. Bovendien willen we dat er meer inspraak is om mooie projecten op poten te zetten. Waarom niet iets doen met tijdelijk leegstaande gebouwen van de gemeente? In Brussel voorbeelden zat hoe de buurt zulke ruimtes inricht als ontmoetingsplaats waar iedereen iedereen kent. Zo hebben we ons eigen Sociaal huis zoals ze dat in Opwijk kennen.

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD VOOR IEDEREEN

Sommige Merchtemnaren beschikken niet over een internetverbinding en zijn daardoor niet op de hoogte van wat de gemeente allemaal doet. Bovendien kan je de burger alleen maar betrekken bij het beleid als je hem voldoende informeert. Daarom vinden we het noodzakelijk dat het gemeentelijk informatieblad opgestuurd wordt naar alle bussen in Merchtem. Op gerecycleerd papier uiteraard.

LEEFSTRATEN – ELKE DAG FEEST IN DE STRAAT

We zijn fan van onze gemeentelijke feestcheque, maar het mag meer dan een keer per jaar feest zijn. Een groot succes overgewaaid uit Gent en steeds meer te vinden in andere gemeenten: de leefstraat. Het concept is eenvoudig: als de meerderheid van de burgers ermee instemt, wordt onder bepaalde voorwaarden het doorgaand verkeer en maand of langer uit hun straat geweerd. Er wordt een klein budget voorzien waarmee de bewoners zelf tafeltjes/tenten/bloembakken/grastapijten kunnen aankopen. Elke avond straatcafé of samen eten, kinderen veilig spelen op straat, een praatje doen met de buren zonder lawaaierig verkeer? Het kan allemaal in de leefstraat.

CULTUUR BRENGT MENSEN SAMEN – GEMEENSCHAPSCENTRUM

Groen blijft opkomen voor de cultuur als een belangrijke bouwsteen van een samenleving en voor een levendig op Merchtemse leest geschoeid cultuuraanbod. In eerste instantie betekent dit voor Groen een volwaardig multifunctioneel gemeenschapscentrum (een zaal met een middencapaciteit met goede geluidsdichting).

SOCIALE WONINGEN

Wat de sociale huisvesting betreft is er nog veel werk te doen. De verhouding van sociale huurwoningen tegenover totaal aantal particuliere huishoudens is in Merchtem veel lager dan in provincie en gewest: slechts 1,70% (tegen 3,8 en 5,9%). In absolute cijfers is het aantal sociale huurwoningen slechts licht gestegen: 114 in 2018 tegen 107 in 2014. Tegen 2025 zal Merchtem 126 bijkomende sociale huurwoningen moeten realiseren voor het bindend sociaal objectief te bereiken. Groen wil opkomen voor dit bindend sociaal objectief: dat betekent 25 bijkomende sociale woningen per jaar.