Onze Standpunten - Milieu en Natuur

03 Juli 2020

Onze Standpunten - Milieu en Natuur

MERCHTEMNAAR ZKT OPENBAAR GROEN Blijkt uit de burgerbevraging: de Merchtemnaar snakt naar openbaar groen. Moedige keuzes maken om ruimte te voorzien voor groen is één ding, maar er moet ook werkelijk geïnvesteerd worden in aanplant ervan. Niet zoals de mooie plannen van de doorsteek aan de Ginder-Ale, waarbij enkel de inkt op het papier groen kleurt. Er was 18 jaar lang geld om openbaar groen in het centrum te betonneren. Dan moet er ook wel wat geld zijn om enkele vierkante meters daarvan opnieuw open te breken. Concreet stellen we voor om in elke dorpskern een nieuwe, groene ruimte te voorzien. Met de centrumtuin in Merchtem en de twee bosjes in Brussegem gaat het huidige bestuur de goede kant op. Maar ook Hamme, Ossel en Peizegem mogen niet vergeten worden. BOS BOS BOS We gaan niet flauw doen, er is te weinig bos in Merchtem en er worden nog steeds meer bomen gekapt dan er aangeplant worden. Als je weet dat het gemiddeld 50 jaar duurt voor een boom volwassen is, moeten we nu beginnen met planten. Groen Merchtem wil elk jaar een minimum aanplant realiseren van één hectare bos, samen met burgers en vzw’s als Natuurpunt. MEER HOUTKANTEN EN BLOEMENWEIDES = MEER BIODIVERSITEIT We zijn verheugd dat het inrichten van houtkanten en bloemenweides aan landbouwgrond stilaan in zwengel is. Blijkt dat die enorm veel interessante beestjes aantrekken en bodemerosie tegengaan. Het zijn in Vlaanderen vaak voor dieren nog de enige verbindingswegen naar bossen en poelen. In Merchtem willen we bestaande houtkanten beschermen én door aanplant, op elke vierkante meter waar dat mogelijk is, te stimuleren. PROPERE BEKEN, ZONDER BETON Laten we ook zorgen voor onze blauwe aders. Er wordt stelselmatig afval geloosd in onze beken. We willen hiervoor budget uittrekken om controles uit te voeren en kordaat op te treden als dat nodig is. Nu we toch bezig zijn, zouden we een studie laten uitvoeren om te kijken of we de Molenbeek ter hoogte van de Passerel opnieuw bovengronds kunnen laten lopen. Dat zou een goede zaak zijn voor moeder natuur en de natuurbeleving in Merchtem.