Onze Standpunten - Energie en Klimaat

31 Juli 2020

Onze Standpunten - Energie en Klimaat

Ook al Merchtem slechts een kleine gemeente, toch kunnen ook wij al veel bereiken als het gaat over energie en klimaat. Een voorsmaakje:

MINDER CO²-UITSTOOT IN ONZE GEMEENTE: HET BURGEMEESTERSCONVENANT

Het vorige gemeentebestuur tekende het burgemeestersconvenant om tegen 2020 20% van zijn CO²-uitstoot te verminderen. Er werd enkel geïnvesteerd in de windmolens die er nog lang niet zullen komen. 0 op 20 dus. Het nieuwe bestuur ondertekende gelukkig toch het nieuwe burgemeestersconvenant met nieuwe doelstellingen, die wat ons betreft nog ambitieuzer mochten. We beseffen dat het een straffe uitdaging is en zware investeringen nodig zullen zijn, maar wat ons betreft: TINA (There Is No Alternative). We houden dit dossier dus nauwlettend in de gaten.

DE GEMEENTE NEEMT HET GOEDE VOORBEELD

Hoe kunnen we vragen aan mensen om hun spaarcentjes in ecologische alternatieven te steken als we het als gemeente zelf niet doen. Concreet worden alle openbare gebouwen voorzien van degelijke isolatie en zonnepanelen, worden douches in de sporthallen op zonneboilers gezet, worden de generatoren op diesel stelselmatig vervangen door milieuvriendelijke, werken alle machines van het gemeentepersoneel op accu’s en wordt elke nieuwe aankoop van het wagenpark een elektrische wagen.

PUBLIEKE PARTICIPATIE

Je valt bijna in slaap van de term, maar er is veel te zeggen voor deze vorm van ondernemen. Door burgers te laten intekenen in een coöperatie kan er sneller geld én draagvlak gevonden worden voor bijvoorbeeld het plaatsen van windmolens. In Asse werkte men samen met Ecopower en kijk daar: er staan wel degelijk windmolens.

UITLEENDIENST BIJ DE GEMEENTE

Bij Groen delen we graag. Waarom ook niet materiaal van de gemeente? Zoals machines, tafels, stoelen, feestgerief … Het beperkt de aankoop van producten die maar eenmalig gebruikt worden. Zeker voor bepaalde doelgroepen is betaalbaar ontlenen een grote meerwaarde. Dan halen we ons gerief dus voortaan ‘Bij ’t gemeent’.