Wonen en ruimtelijke ordening

Groen is voorstander van een creatieve verdichting van de dorpscentra. Bestaande woningen kunnen worden opgesplitst en eventueel verhoogd - maar met behoud van minstens evenveel groen, ook in de centra. Hoogbouw is echt niet nodig.

Eventuele nieuwe projecten worden best gerealiseerd vlak bij openbare vervoersknooppunten, zodat het aantal auto's per woning kan beperkt worden. Parkeren doe je niet (of zo weinig mogelijk) op straat.

Merchtem

  • stimuleert alternatieve woonvormen zoals co-housing en kangoeroewoningen
  • maakt een eind aan de jarenlange achterstand op de bouw van sociale woningen
  • legt (markt)pleinen opnieuw aan, met bomen en groene elementen i.p.v. eentonige verharde oppervlaktes.
  • verbiedt het bouwen in overstromingsgevoelige gebieden.