Transparant bestuur

  • Merchtem waardeert diversiteit en inclusie.
  • Toegankelijkheid : een mobiel (sociaal) loket doet de deelgemeenten aan
  • Volwaardige adviesraden
  • Afschaffing Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB)
  • Een echt gemeentelijk informatieblad, verspreid in alle bussen
  • Geen belangenconflict (bv. met vastgoedkantoren)