Sarah Sneyers

Provincieraadslid Vlaams-Brabant, voorzitter Groen Regio Westrand  

Creatief en ambitieus besturen in het algemeen belang

De gemeente is van de inwoners, niet van de bestuurders

Gemeenschap vormen & luisteren naar inwoners

Vertrekken vanuit het ecologische gedachtegoed

Durven tegen de stroom ingaan

 

lid Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening

lid gemeentelijke werkgroep Herbestemming Kerken

sarah.sneyers@gmail.com