Milieu

De gemeente werkt het klimaatplan bij en speelt een voortrekkersrol in de regio.

Ze heeft in het bijzonder aandacht voor:

  • Gezonde lucht
  • Propere beken
  • Zwerfvuil aanpakken

Ze steunt initiatieven voor een groene en gezonde leefomgeving, bij voorbeeld :

  • Groendaken en tegeltuinen
  • Groene begraafplaatsen
  • 1000 bomen in Merchtem
  • Operatie Steenbreek

Ze activeert de Milieu- en Natuurraad.