Financieel

De gemeente publiceert haar budget (meerjarenplanning en jaarrekening) on-line, met toelichtingen omtrent de impact van beleidskeuzes en wijzigingen t.o.v. het oorspronkelijke budget.

De gemeente faciliteert crowdfunding en wijkbudgetten voor specifieke projecten.