Energie

Het gemeentebestuur geeft het goede voorbeeld

  • Zonnepanelen en/of groendaken op alle openbare gebouwen
  • Investeren in doorgedreven isolatie van openbare gebouwen
  • CNG, electrische en hybride dienstwagens
  • Omschakeling op LED (straat-)verlichting

De gemeente stimuleert burgerinitiatieven rond hernieuwbare energie

  • Zonnedelen : zonnepanelen op huurwoningen of rijwoningen worden gefinancierd door de bewoners of naaste buren
  • Kleinschaligere windturbines waar wettelijk mogelijk en economisch rendabel

De gemeente stimuleert klimaatmaatregelen

  • Subsidie voor groendaken en tegeltuinen