Sociaal beleid in Merchtem

De absolute topprioriteit voor Groen: iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan

1 op 5 Belgen lopen vandaag een armoederisico. Ook in Merchtem zitten meer dan 10% mensen aan de armoedegrens. Dit is voor Groen onaanvaardbaar. Het gaat niet alleen om voldoende geld hebben, maar ook en vooral over kansen krijgen. Kansen op een degelijke betaalbare woning, een job, een hobby, een sociaal netwerk en op ondersteuning om die kansen te kunnen grijpen. Naast een sterke financiële ondersteuning voor mensen die het moeilijk hebben, moet er in alle domeinen aandacht zijn voor hen.

Daarom:

  • nog verder zetten en verder ontwikkelen van de laagdrempelige vrijetijdsparticipatie: cultuur, sport, jeugdbeweging
  • meer en beter toegankelijke kinderopvang
  • betaalbare plaatsen in rusthuis en assistentiewoningen
  • voldoende plaatsen in de scholen zodat kinderen niet naar een verre school moeten trekken
  • energiepremies voor huurwoningen
  • nog meer mensen in armoede zelf betrekken bij het beleid (rond scholen, mobiliteit …) zodat men beter zicht krijgt op vaak onzichtbare drempels. Zelf in de wijken op zoek gaan naar zorgnoden en verborgen armoede en zo sociaal beleid maken van ons lokaal beleid.
  • blijvende aandacht voor eerlijke handel.

We verzetten ons tegen een dogmatische privatisering van OCMW-diensten.