Waarom Groen

Waarom voor Groen stemmen?

"Al de partijen die in Merchtem opkomen zeggen dat ze voor meer groen zijn."

 • Dat klopt, maar tussen woord en daad ligt een groot verschil.
  We zagen het nog maar eens tijdens de gemeenteraad van juni: de meerderheid heeft daar een nieuwe soepele regeling voorgesteld i.v.m. het kappen van bomen. De regeling in Merchtem was tot nu toe strenger dan de Vlaamse.
  (in Vlaanderen moet er pas een vergunning zijn vanaf dat de boom een stamomtrek heeft van 100 cm, in Merchtem was dat tot nu toe 30 cm)
  Alleen Groen heeft ertegen gestemd. Alle andere partijen hebben goedgekeurd dat bomen gemakkelijker kunnen gekapt worden.

 • Meer groen betekent meer dan hier en daar een groen plantsoen.
  Voor ons betekent meer groen ook bv. kansen geven aan de biodiversiteit door meer wilde planten te laten staan, door meer grasperkjes in te zaaien met bloemen voor bijen en andere insecten, door geen verharde oppervlakten meer toe te staan (bv. parkings),
  Ook in de ruimtes buiten de woonkernen kan nog veel meer: bv. groene buffers rond industriezones, boerderijen etc.
 • voor “groen” zijn betekent ook: zuivere lucht, groene mobiliteit, een duurzame ruimtelijke ordening

"Groen is te klein om het verschil te maken, zeker als je in de oppositie zit."

 • We hebben de afgelopen legislatuur oppositie gevoerd met slechts één zetel. Toch waren we het meest actief van alle partijen: kritische vragen, positieve voorstellen. Niet alles werd onmiddellijk gerealiseerd, maar een belangrijk deel wel. Bovendien waren we steeds een luis in de pels waardoor de meerderheid zelf voorzichtiger geworden is. Wat we gerealiseerd hebben: meer zitbanken, veilige fietsparkeerplaatsen, schone kleren voor gemeentelijke kleding, fietspaden en verkeersborden aangepakt, regeling voor zwerfkatten,

"Ook als Groen in het beleid zit, het blijft een te kleine partij om veel te veranderen."

 • Waar Groen mee bestuurt, drukt ze haar stempel. Een gemeente met groene bestuurders heeft meer oog voor milieu en duurzaamheid. Er komen bossen en parken bij. Ze investeren in nieuwe energiewinning en waterbeheer en creëren meer veilige ruimte voor fietsers en spelende kinderen.

We zijn fier op de groene aanpak met volwaardige inspraak en overleg, gelijke kansen voor iedereen, buurtgerichte zorginitiatieven en de strijd voor een gezonde leefomgeving.

Groene bestuurders staan open voor nieuwe ideeën, en slagen er tegelijk in om compromissen te sluiten en concrete resultaten te boeken.