FIJNSTOF

Groen zet zijn schouders onder een "citizen science" project. Samen met geëngageerde burgers werken we aan een breed netwerk van meetpunten in de ruime rand rond Brussel.

Doel :

Burgers betrekken bij gedetailleerde metingen van de luchtkwaliteit (of het gebrek daaraan) in de brede Brusselse Rand.

Wat :

We meten de concentraties fijn stof (PM 10 en PM 2.5), optioneel ook temperatuur en luchtvochtigheid. Geen NO2 (stikstofdioxide).

Hoe :

We maken gebruik van goedkope (doe-het-zelf) sensors en bestaande open data en open source software platformen. We plaatsen die bij vrijwilligers op verschillende punten per gemeente, bv langs drukke wegen of in de omgeving van scholen.

Waarom ?

Drukke gewestwegen snijden door onze regio. Dat dit verkeer luchtvervuiling meebrengt, hoeven we je niet te vertellen. Maar ook
buiten de verkeersassen blijkt er heel wat fijn stof in de lucht te hangen.
Het dringt via je bloedbaan door tot in je organen. De gemiddelde Belg leeft een aantal maanden tot 1 jaar minder, 'dankzij' de luchtvervuiling. Daar willen we wat aan doen : #hetkananders.

Een omslag in het beleid vereist echter goede data. De technologie bestaat om met goedkope sensors, open data en opensource-software de luchtkwaliteit te meten, rechtstreeks bij burgers thuis.

Waar ?

We plannen meetpunten in zoveel mogelijk gemeentes in de brede rand rond Brussel - van in het Pajottenland of Affligem,over Merchtem, Meise, Grimbergen, Vilvoorde, Zaventem, ...
Wil jij ook gedurende een paar maand een sensor hangen ? Reken dan op 35 € aan componenten.

Wat hebben we nodig op een meetpunt ?

De sensor wordt liefst aan de straatkant geplaatst. De behuizing kan variëren, zolang de sensor maar beschut is tegen water. Hij heeft 5V DC voeding nodig (via een simpele USB kabel). Voor de data-transfer loggen we in op het Wifi netwerk van de vrijwilliger, en zijn er verder geen kosten.

Wat doen we met de data ?

De data worden geconsolideerd en op statistisch verantwoorde wijze geanalyseerd en getoetst aan de richtlijnen van Vlaanderen, EU en WGO (contacten worden gelegd met onderzoekers en medici). We communiceren periodiek over de resultaten en formuleren voorstellen gebaseerd op de bevindingen. Hier vind je een kaartje met de actuele locaties van meetpunten.

Ik ben geïnteresseerd. Wat zijn de volgende stappen ?

Via de plaatselijke afdelingen van Groen gaan we op zoek naar geschikte meetpunten en vrijwilligers voor de plaatsing. In de tweede helft van maart maken we de stand van zaken op en bestellen we een lading componenten, die we in de loop van april samen assembleren en plaatsen.

Doe je mee, of heb je nog een vraag ? Stuur dan zeker een e-mail ; vermeld ook waar je woont, dan krijgen we zicht op de spreiding van de meetpunten.

Gezonde lucht is een basisrecht !

 

volg FijnStofInDeRand op Facebook